Outsourcing Księgowy

Outsourcing księgowy jest optymalnym rozwiązaniem dla firm dynamicznie się rozwijających, które  wymagają profesjonalnego wsparcia merytorycznego w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Współpracując z COMPENDIUM FINASE mają Państwo możliwość skorzystania z wiedzy i kompetencji naszych ekspertów.

W ramach outsourcing usług  finansowych, księgowych i kadrowo-płacowych możemy zapewnić pełnienie funkcji dyrektora finansowego, głównego księgowego w siedzibie Klienta. To rozwiązanie powala na obniżenie kosztów funkcjonowania przy równoczesnym wzroście kompetencji w tych obszarach.

Outsourcing finansowy przynosi korzyści w postaci:

  • Obniżenia kosztów własnych związanych z zakupem systemów informatycznych.
  • Obniżenia kosztów najmu powierzchni biurowych i wyposażenia.
  • Redukcji kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników działu księgowego, ryzykiem rotacji kadr.
  • Zwiększenia bezpieczeństwa i poufność danych finansowych i osobowych.

Wybór tej formy organizacji księgowości przekłada się na redukcję czasu i ilości obowiązków administracyjnych wykonywanych przez Klienta.