Cennik

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od nakładu pracy i niezbędnych kompetencji. Każdorazowo przygotowujemy  indywidualną ofertę na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i oczekiwać  klienta. Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny:

Książka Przychodów i Rozchodów od –   300 zł netto miesięcznie

Pełna Księgowość od –                                    500 zł netto miesięcznie

                 Kadry i Płace od –                                             50 zł miesięcznie za pracownika

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ ilość  dokumentów (zapisów) księgowych oraz stopień  skomplikowania operacji gospodarczych występujących u Klienta.