Restrukturyzacja / Upadłość

Najczęstszą przyczyną upadłości Firm  nie jest brak zdolności do generowania zysków ale utrata płynności finansowej. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości jest niezwykle trudne dla Przedsiębiorcy. Jest to decyzja pociągająca za sobą skutki finansowe i prawne. Dlatego też przedsiębiorcy oddalają ten moment licząc, że najbliższa przyszłość przyniesie korzystne dla nich zmiany. Ale nie zawsze tak się nie dzieje.

Jeżeli Firma wcześnie sobie uświadomi, że ma problemy finansowe i  zdiagnozuje przyczyny utraty płynności to jest szansa na poprawę sytuacji   poprzez przeprowadzenie procesu  restrukturyzacji.

Zdarza się, że prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne nie przynosi oczekiwanych efektów. Zważywszy na odpowiedzialności Zarządu koniecznym może okazać się ogłoszenie upadłości.

Nasza oferta w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego skierowana jest do Przedsiębiorców, których dotyczą wyżej opisane scenariusze i obejmuje:

  • diagnozę sytuacji finansowej Dłużnika i przyczyn niewypłacalności
  • przygotowywanie wniosków restrukturyzacyjnych we wszystkich formach przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym wraz ze wsparciem w trakcie procesu restrukturyzacji
  • przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania upadłościowego

Przygotowujemy również wnioski o upadłość konsumencką.